2019: Gastro zastávka Dorňáci

(Kysučtí zbojníci, P.S. BAR CATERING )