Doprava a parkování

Pro zaparkování automobilů je vyhrazeno několik parkovacích ploch. Při příjezdu do údolí Léskové vás budou pořadatelé směřovat na parkoviště s volnou kapacitou - prosíme, dbejte jejich pokynů. Jak se k nám dostanete?

Přehled parkovišť na mapě

Možnosti parkování

 • parkoviště U Podešvů a Oravce
 • parkoviště u sjezdovky Razula (gastro zastávka Resort Valachy)
 • parkoviště U Dorňáků
 • parkoviště u Lenina
 • parkoviště u hotelu Pod Javorem (gastro zastávka Hotel Pod Javorem a Farmářský trh)
 • pakoviště u Pařízků

Parkovací dům u hotelu Horal je určen pro ubytované hosty a návštěvníky Wellness Horal.

Jednotlivá parkoviště naleznete přehledněji na gastromapě zde.

Parkovné činí 100 Kč/ 4 € / den (parkovné uhrazené na vybraném parkovišti není přenosné na jiná parkoviště). Louky vyhrazené pro parkování patří zemědělcům a parkovné pokrývá nájem, přípravu ploch a následnou obnovu po akci. Děkujeme za šetrný přístup.


Kyvadlová doprava v údolí Léskové

Mezi jednotlivými restauracemi a dalšími gastro zastávkami Karlovského gastrofestivalu se díky malým vzdálenostem můžete snadno pohybovat pěšky, nebo ke svezení využít vláček, historický autobus, koňský povoz nebo koloběžku

 • Vláčky a autobusy vyjíždí v pravidelných intervalech. Jízdné: jednosměrné jízdné - 2 gastroše, děti do 100 cm zdarma, přeprava kočárku 1 jízda = 2 gastroše (možná pouze ve vláčku). Vláčky a autobusy jezdí v pravidelných intervalech, zastavují u gastro zastávek nebo v jejich blízkosti, ke Galiku jezdí pouze vláčky. Z bezpečnostních důvodů je nutné dopravní prostředek na konečné stanici opustit.
 • Koňský povoz, limuzíny a další: smluvní ceny
 • Půjčovna koloběžek: k dispozici na gastro zastávkách Resort Valachy (parkoviště u Razuly) a u hotelu Pod Javorem. Jízdné: 3 gastroše/1 hodinu. Koloběžku není nutné vrátit na místě, kde jste si ji vypůjčili. Projeďte si celé údolí a koloběžku vraťte "na druhém konci".

bus01Trasa vláčku a autobusu

 • Kyvadlová doprava zastavuje přímo u gastro zastávek nebo v jejich blízkosti.
 • Autobusy jezdí na trase Horal - zastávka Resort Valachy (bez odbočky ke Galiku)