Doprava a parkování

Karlovský gastrofestival se v roce 2022 neuskuteční. V říjnu se můžete těšit na gastronomický program, který bude pořádat Resort Valachy. Více informací již brzy.

 


Cesta autem

Pro zaparkování automobilů je vyhrazeno několik parkovacích ploch. Při příjezdu do údolí Léskové vás budou pořadatelé směřovat na parkoviště s volnou kapacitou - prosíme, dbejte jejich pokynů. Jak se k nám dostanete?

Možnosti parkování

 • parkoviště U Podešvů a Oravce
 • parkoviště u sjezdovky Razula (gastro zastávka Resort Valachy)
 • parkoviště na louce u Lučana
 • parkoviště U Dorňáků
 • parkoviště u driving range Golfového hřiště Horal
 • pakoviště u Pařízků

Parkovací dům u hotelu Horal je určen pro ubytované hosty a návštěvníky Wellness Horal.

Parkovné činí 100 Kč/ 4 € / den (lze platit pouze v hotovosti, parkovné uhrazené na vybraném parkovišti není přenosné na jiná parkoviště). Louky vyhrazené pro parkování patří zemědělcům a parkovné pokrývá nájem, přípravu ploch a následnou obnovu po akci. Děkujeme za šetrný přístup.

 


 

Cesta vlakem: pozor na výluku!

Pozor! V termínu Karlovského gastrofestivalu je v úseku Halenkov-Velké Karlovice vlak nahrazen náhradní autobusovou dopravou (více informací a výlukový jízdní řád).

Od vlakové stanice "Velké Karlovice" vás potom dovezeme na gastrofestival autobusy zdarma. Při příjezdu do Velkých Karlovic autobusy navazují na tyto spoje:

 • 8:44, 10:54, 13:30 (autobus bude přistaven u konečné vlaku)

Z údolí Léskové vás svezeme ke konečné vlaku z gastro zastávky Resort Valachy a to v těchto časech, abyste stihli návazný spoj z Velkých Karlovic směr Vsetín:

 • 16:45 (pro odjezd návazného spoje 17:18) a 17:40 (pro odjezd návazného spoje 18:08)

Kyvadlová doprava po gastrofestivalu

Mezi jednotlivými restauracemi a dalšími gastro zastávkami Karlovského gastrofestivalu se díky malým vzdálenostem můžete snadno pohybovat pěšky, nebo ke svezení využít vláček, historický autobus, koňský povoz nebo koloběžku

Vláčky a autobusy:

 • vyjíždí v pravidelných intervalech ze zastávek umístěných přímo u gastro zastávek nebo v jejich těsné blízkosti (autobusy jezdí na trase Horal - zastávka Resort Valachy (bez odbočky ke Galiku), na Galik jezdí pouze vláčky)
 • jízdné: jednosměrné jízdné - 2 gastroše, děti do 100 cm zdarma, přeprava kočárku 1 jízda = 2 gastroše (možná pouze ve vláčku).
 • Z bezpečnostních důvodů je nutné dopravní prostředek na konečné stanici opustit.

 

Koňský povoz, limuzíny a další:

 • smluvní ceny