Karlovský gastrofestival letos nebude

Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a generální ředitel pořádajícího Resortu Valachy Velké Karlovice:

Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích se ani v letošním roce 2022 neuskuteční. Tradiční gastronomickou akci, jejíž 12. ročník měl proběhnout na začátku října, jsme se rozhodli po velmi složitém a důkladném rozhodování zrušit kvůli nestabilní zdravotní, ekonomické a společenské situaci. Zatímco v letech 2020 a 2021 konání gastrofestivalu hatila „jen“ pandemie covidu, v letošním roce se přidaly další zásadní důvody. 

Vedle signálů, že by na podzim opět mohlo dojít kvůli covidu k opatřením, která negativně ovlivní konání a návštěvnost akcí, se přidaly podstatné důvody ekonomické. V situaci, kdy dochází k výraznému zdražování energií, pohonných hmot a veškerých souvisejících služeb, není reálné, abychom udrželi náklady na organizaci gastrofestivalu na úrovni, která by dávala akci ekonomický smysl a současně umožnila zachovat dřívější kvalitu a pestrý program, na jaké byli návštěvníci zvyklí. 

K tomu se bohužel přidává komplikovaná situace ve společnosti. Nemůžeme se spolehnout, že na podzim budou lidé, zatížení rostoucími cenami energií, ochotní jezdit na akce našeho typu a utrácet za jídlo a pití, jejichž ceny v posledních měsících rovněž rostou. Útrata návštěvníků je přitom pro smysluplnost a ekonomiku naší akce zásadní. Na Karlovský gastrofestival totiž na rozdíl od většiny jiných podobných gastro festivalů nevybíráme vstupné – jeho vybírání je nereálné, protože akce probíhá na velkém území (3,5 km dlouhém údolí Léskové). Náklady na organizaci se solidárně pokrývají pouze z procenta tržeb zapojených gastro podniků a stánkařů. 

Nemůžeme pominout ani každoroční riziko nepříznivého počasí, které návštěvnost gastrofestivalu zásadně ovlivňuje.

V době, kdy se hotely a restaurace stále ještě vzpamatovávají z dopadů covidu a nově je začíná postihovat energetická krize, nemůžeme tato rizika podstupovat.

Do budoucna budeme hledat jiné cesty, jak navázat na dřívější tradici akce, která si za 12 let existence vybudovala pozici jednoho z největších gastrofestivalů v zemi, který každoročně navštěvovaly desítky tisíc lidí nejen z České republiky.“