Další služby

Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích se ani v letošním roce 2022 neuskuteční. Více informací zde.


Lékař

Služba první pomoci je k dispozici v na gastro zastávce Bistrotéka Valachy.


Informace, program, mapa

Program s mapou gastrofestivalu a další potřebné informace získáte u informátorů na vybraných stanovištích a u hlavních odstavných parkovišť (parkoviště u Razuly, Pod Javorem, hotel Horal).


Směnárny

Označená místa (směnárny), kde si můžete zakoupit festivalové platidlo - Valašský gastroš - naleznete u každé gastrozastávky. 

NOVÝ PLATEBNÍ SYSTÉM: Od tohoto roku bude nákup gastrošů i platba u prodejců nově probíhat prostřednictvím čipů. . Více informací.


Parkování

Pro zaparkování automobilů je vyhrazeno několik parkovacích ploch. Při příjezdu do údolí Léskové vás budou pořadatelé směřovat na parkoviště s volnou kapacitou – prosíme, dbejte jejich pokynů. Více informací.